Buildcorp – Jadrové vŕtanie a rezanie

Protipožiarne systémy

Na čo slúžia?

Základným princípom požiarnej bezpečnosti stavieb je rozdelenie stavby na požiarne úseky. Rozdelením stavby na požiarne úseky sa požiar ohraničí alebo sa spomalí jeho šírenie po stavbe.

Základné technické vybavenie stavby, ako elektrické káble a rúrové rozvody križujú požiarne steny a stropy.

Tým vzniká riziko straty celistvosti požiarnych deliacich konštrukcií a straty funkcie požiarneho úseku.

Tesnenia prestupov inštalácií cez požiarne steny a stropy majú zabezpečiť, aby sa neznížila požadovaná hodnota požiarnej odolnosti konštrukcií.

Na čo treba dávať pozor?

Rezanie izolačnej techniky

Je nevyhnutné dbať na protipožiarnu odolnosť

Pri každej aplikácii je z hľadiska zaistenia maximálnej ochrany života a majetku nevyhnutné dbať na protipožiarnu odolnosť – utesnenie medzier v protipožiarnych konštrukciách. Patria sem prestupy inštalácií cez steny a podlahy, ktoré vznikli v dôsledku neodbornej inštalácie alebo pohybu konštrukcie.

Cez dutiny v konštrukcii sa priamo šíri dym a oheň

Uzavreté priestory alebo dutiny v konštrukcii budovy umožňujú priame šírenie dymu a ohňa. To platí obzvlášť v prípade dutín v konštrukcii budovy, v stene, podlahe, strope, streche a fasáde.

Keďže šírenie požiaru prebieha pod povrchom, predstavuje oveľa väčšie nebezpečenstvo, ako by to bolo v prípade požiaru viditeľného na povrchu.

Technický prestup kabeláže s izoláciou

Prečo si vybrať nás?

Aplikácia požiarnej izolácie do technikého prestupu

Požiarne upchávky pre všetky aplikácie

Ponúkame riešenie požiarnych upchávok pre všetky typické aplikácie potrubných rozvodov, vrátane vykurovania, technológií, klimatizácií, vetrania a chladenia

Aplikujeme výlučne certifikované materiály

Naša spoločnosť aplikuje výlučne materiály, ktoré sú riadne certifikované autorizovanými skúšobňami. Využívame protipožiarnu technológiu spoločnosti Hilti. Montáž zabezpečujeme vyškolenými pracovníkmi s platným certifikátom.

Protipoziarne systemy 8
Aplikácia protipožiarnej izolácie

Každý projekt si vyžaduje individuálny prístup

Je dôležité uvedomiť si, že každá inštalácia prestupujúca v mieste opatrenom protipožiarnymi prvkami, v prípade požiaru reaguje inak.

Neexistuje preto univerzálny a jediný systém, opatrenie alebo produkt, ktorý by umožnil ochranu všetkých inštalácií. Z tohto dôvodu je každý projekt jedinečný a vyžaduje si individuálny prístup.

Potrebujete Viac informácií?