Buildcorp – Jadrové vŕtanie a rezanie

Chemické kotvenie

Z čoho sa chemické kotvy skladajú?

Chemické kotvenie sa používa do betónu a iných materiálov či konštrukcií, v ktorých nemožno uplatniť tradičné mechanické kotvy a rozperný tlak.

Ide o jedno – alebo dvojzložkové materiály, prevažne bez obsahu rozpúšťadiel, pričom dominantná pozícia na trhu patrí dvojzložkovým chemickým kotviacim lepidlám.

Dvojzložkové kotviace materiály sú na rôznych chemických bázach, ako sú polyesterové, vinylesterové a epoxidové živice, alebo na báze akrylátových a hybridných systémov.

Aké sú Výhody chemického kotvenia?

Chemicke kotvenie 6

Porovnateľné únosnosti s ocelovými kotvami

Chemické kotvenie má porovnateľné únosnosti s ťažkými oceľovými kotvami, nevytvára však veľké pnutie v podklade a preto ho možno použiť aj pri krátkych osových alebo okrajových vzdialenostiach.

Každá technológia má špecifické vlastnosti

Z týchto technológií má každá svoje výhody a špecifické vlastnosti ich predurčujú na konkrétne aplikácie.

Chemicke kotvenie 7
Chemicke kotvenie 8

Úplné uzavretie vŕtaného otvortu

Jeho výhodou je aj úplné uzavretie vŕtaného otvoru, kde nevznikne priestor na usadenie vody a následná korózia oceľovej kotevnej časti.

Na čo sa používa?

Rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou

Pri tejto technike sa využívajú jedno alebo dvojzložkové chemické kotviace systémy pre rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou a únosnosťou bez expanzie a nárastu tlakov s možnosťou aplikácie do -5 ⁰C.

Aplikácia Chemickej Kotvy - injektáž
Aplikácia Chemickej kotvy

Široká škála využití

  • Kotvenie dynamicky namáhaných konštrukcií a profilov
  • Kotvenie stavebných dielov, prístreškov, zábradlia, konzol, fasád
  • Kotvenie technologických zariadení
  • Dodatočné vlepovanie výstuží a kotevných šróbov

Potrebujete Viac informácií?